Grip oswa enfliyans enfeksyon?

Ant frèt komen (grip enfeksyon) ak grip la souvan pa distenge nan itilize chak jou lang, paske sentòm yo sanble nan premye gade. Sepandan, maladi yo ki te koze pa ajan patojèn diferan epi yo tou konplètman diferan nan ekspresyon yo.

Grip (grip)

Grip la - ki rele tou grip oswa grip la - ki lakòz viris grip la. Yon distenksyon fèt ant twa kalite viris diferan, sètadi ant grip A, B ak C. Viris yo gen pwopriyete a favorab ke yo ka chanje toujou ap. Pou rezon sa a, yo dwe pran vaksen kont grip la chak ane.

Fwad (grip tankou enfeksyon)

Kontrèman, gen apeprè 200 diferan kalite viris ki lakòz enfeksyon grip la tankou rino, adeno oswa koronavir. Sa a tou eksplike poukisa ou ka toujou jwenn rim sèvo nouvo pandan yon ane. Yon vaksinasyon kont enfeksyon grip la pa posib akòz gwo kantite viris.

Viris yo anjeneral transmèt pa enfeksyon jwen lè y ap pale, etènye oswa touse. Viris yo nan yon moun ki enfekte yo toubiyon nan lè a ak absòbe moun ki an sante atravè aparèy la respiratwa. Nasal ak foumi mukoza anfle epi pwodui plis sekresyon. Se sistèm iminitè a nan kò a aktive epi li vini nan plent yo tipik jeneral tankou fatig ak lafyèv. Si sistèm iminitè a deja febli, se gaye viris yo anplis te favorize.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou