Effekten av grusfilteret avhenger av kf-verdien

En av de eldste filtertyper for vann er bygging av grusfilter. Ved spyling av vannet gjennom passende gruslag stoppes ikke bare suspenderte partikler, men utløser videre fysiske prosesser. Effekten som katalysator binder jern, for eksempel. "Destruksjonen" av overflatespenningen eller adhesjonen ytterligere avgrenser filtreringseffekten.

Mellom fint grus og sand

Hvis du bytter grusfilter i høyde eller område, kan du endre kf-verdien for samme grustype. La en spesialist beregne den optimale kombinasjonen av filterstørrelse og kornstørrelse.
Del med venner

Legg igjen din kommentar